Algemene voorwaarden

Juridische informatie

Het platform King-Avis maakt deel uit van de onderneming "Webbax Sàrl - Ruelle des Cartes 16 - 1926 Fully (VS) - Zwitserland". Deze site maakt deel uit van het commerciële netwerk van de onderneming "Webbax Sàrl". U kunt de officiële gegevens van "Webbax Sàrl" vinden via het register van de Kamer van Koophandel.

Beheer van meningen

King-Avis biedt een geautomatiseerd systeem voor het beheren van meningen. De beoordeling wordt rechtstreeks door de internetgebruiker gegeven en alleen handelaren met een premium-abonnement kunnen in onderhandeling treden voor een verzoek om herbeoordeling van de mening. King-Avis kan de mening niet wijzigen voor een handelaar, omdat we een totale neutraliteit moeten behouden. De handelaar kan zelf de noodzakelijke onderhandelingen met de klant uitvoeren, zodat de beoordeling zo eerlijk mogelijk is. Twijfelachtige of frauduleuze meningen kunnen door King-Avis worden gefilterd of aangepast om een realistische beoordeling te garanderen.

Echtheidsverklaring van verkoper

King-Avis heeft een controlesysteem opgezet voor de echtheidsverklaring van verkopers, dat in werking zal treden vanaf 1 mei 2019. Om deze echtheidsverklaring van King-Avis te verkrijgen moet iedere verkoper een bewijsstuk indienen als bewijs van zijn commerciële activiteit en van zijn identiteit. Deze procedure is nodig om de risico's op het aanmaken van valse accounts te beperken.

Legitieme werkterreinen

King-Avis ondersteunt geen e-commerce sites die zich positioneren in risicovolle activiteitengebieden of die een gevaar vormen voor SPAM. Dergelijke rekeningen kunnen niet worden gecertificeerd en zullen worden verwijderd.

Echtheid van de reviews van klanten

King-Avis stelt op technisch en administratief gebied al het mogelijke in het werk, om aan de internetgebruiker echte reviews aan te bieden. King-Avis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een negatieve of positieve invloed (aankoopbeslissing) bij de internetgebruiker.

Verantwoordelijkheden

King-Avis kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van het niet leveren van het product, het niet geldig ruilen, het niet terugbetalen, of het niet beschikbaar zijn van de aftersales afdeling. De koper dient de algemene verkoopvoorwaarden te raadplegen van de e-commerce winkel waar hij zijn bestelling heeft gedaan.

Vertrouwelijkheid

De informatie van uw bedrijf, evenals die van uw klanten, die is opgeslagen op het King-Avis-platform, is strikt vertrouwelijk. We doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, ze zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden. Uw informatie is volledig privé en maakt integraal deel uit van uw eigendom.

Abonnement

Momenteel biedt King-Avis een jaarlijks abonnementstarief zonder verplichtingen. De handelaar betaalt een abonnement voor 12 maanden, maar na deze periode wordt hij uitgenodigd om zijn abonnement te hernieuwen, alleen als hij tevreden is (geen automatische incasso). Credits die na 12 maanden niet zijn gebruikt, gaan verloren. Een handelaar die zijn abonnement niet verlengt, schakelt automatisch over naar de gratis aanbieding met de opgelegde beperkingen die zijn.

Assistentie

King-Avis biedt gratis ondersteuning aan al zijn klanten, per e-mail of telefoon. Klanten met een premium-abonnement hebben voorrang bij de verwerking van hun verzoeken (in principe minder dan 24/48 uur op werkdagen). Verzoeken van gratis handelaarsaccounts kunnen langer duren om te verwerken.

Terugbetaling

King-Avis gaat niet over tot terugbetaling van een abonnement. De klant kan de gratis service aanvankelijk op een onbeperkte wijze testen, om zich ervan te verzekeren dat ons platform aan zijn vereisten voldoet. Als de klant tevreden is en een betaling doet, is zijn abonnement een jaar geldig zonder mogelijkheid tot terugbetaling.

Toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan de Zwitserse wetgeving (wettelijk Sion / Valais).