Integratie in handmatige code

Toon het widget King-Avis

Om de widget op uw site weer te geven, hoeft u alleen de volgende JavaScript-code toe te voegen voordat u de header </head> in de code van uw winkel sluit en uw eigen parameters voor uw account aan te geven. Bekijk het voorbeeld hieronder:

<script type="text/javascript" src="https://king-avis.com/widgets/31-991bf70b65ba2b823dd8b50fd3621a2b8933b47d5.js"></script>

31 = Handelaars-ID
991bf70b65ba2b823dd8b50fd3621a2b8933b47d5 = Handelaarstoken
Deze twee waarden worden gescheiden door een streepje. U kunt deze twee informaties rechtstreeks terugvinden in uw account.

Voeg een aanvraag voor een mening toe

Om het automatische proces voor het aanvragen van een mening te laten werken, moet uw platform elke bestelling die naar uw winkel is verzonden naar de King-Avis-site kunnen verzenden. Daarvoor raden we de integratietechniek aan met PHP (met file_get_contents of CURL) door een url naar onze API uit te voeren. U moet het integratievoorbeeld hieronder respecteren door automatisch de juiste waarden aan elke parameter toe te wijzen. Wanneer u deze code uitvoert, verzendt deze automatisch bestelinformatie naar het King-Avis-platform.

<?php
file_get_contents('https://king-avis.com/nl/merchantorder/add?id_merchant=31&token=991bf70b65ba2b823dd8b50fd3621a2b8933b47d5&private_key=62af78aebuiod02e4e773b21e9bd4a7c54a2ab68&ref_order=17&email[email protected]&amount=57.230000&iso_currency=CHF&firstname=Germain&lastname=Tenthorey&iso_lang=nl');
?>


Een alternatieve methode is om de pixelmethode in HTML te gebruiken dankzij een geïntegreerde url op een IMG-tag:

<img src="https://king-avis.com/nl/merchantorder/add?id_merchant=31&token=991bf70b65ba2b823dd8b50fd3621a2b8933b47d5&private_key=62af78aebuiod02e4e773b21e9bd4a7c54a2ab68&ref_order=17&email[email protected]&amount=57.230000&iso_currency=CHF&company=Webbax&firstname=Germain&lastname=Tenthorey&address=CP%20157&postcode=1926&city=Fully&iso_country=CH&phone=0277461981&date_order=2021-01-01%2010:01:32&iso_lang=nl" height="0" width="0">


De url wordt samengesteld uit de volgende parameters:

https://king-avis.com/nl/merchantorder/add? : De basislink moet als in dit voorbeeld worden voorafgegaan door een prefix. De waarde "/nl/" kan worden vervangen door "/de/", "/en/", "/it/".
id_merchant Handelaars-ID genoemd in uw back-office van King-Avis.
Type : int
Veld : verplicht
token Handelaarstoken genoemd in uw back-office van King-Avis.
Type : string
Veld : verplicht
private_key Handelaarstoken Private Key in uw back-office van King-Avis.
Type : string
Veld : verplicht
ref_order nummer / bestelreferentie
Type : string
Veld : verplicht
email e-mailadres van de koper
Type : email
Veld : verplicht
amount totaalbedrag van de bestelling
Type : float
Veld : verplicht
iso_currency ISO-code van de valuta (CHF, EUR, USD...)
Type : string(3)
Veld : verplicht
company bedrijfsnaam
Type : string
Veld : optioneel
firstname voornaam van de koper
Type : string
Veld : verplicht
lastname naam van de koper
Type : string
Veld : verplicht
address adres van de koper
Type : string
Veld : optioneel
postcode postcode van de koper
Type : string
Veld : optioneel
city stad van de koper
Type : string
Veld : optioneel
iso_country iso-code van het land van de koper (FR, CH, DE, IT...)
Type : string(2)
Veld : optioneel
phone telefoonnummer van de koper
Type : string
Veld : optioneel
iso_lang iso-code van de taal van de koper (fr, de, en, it...)
Type : string(2)
Veld : verplicht
date_order datum van de bestelling
Type : DateTime (Y-m-d H:i:s)
Veld : optioneel